Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu je kresťanský obrad, ktorý symbolizuje prijatie do viery a očistenie od hriechu. Krst je nevyhnutný na prijatie ďalších sviatostí (birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo). Obvykle sa dieťa krstí v prvých týždňoch života (najlepšie od 2 do 4 týždňov), ale kľudne sa môže aj o niečo neskôr.

História krstu

Slovo “krst” pochádza z gréckeho “βάπτισμα” (báptisma), čo znamená “ponorenie”. Krst sa pripisuje Jánovi Krstiteľovi, ktorý prvýkrát praktikoval ponorenie do vody ako symbol očisty a prijatia do viery. V ranej fáze kresťanstva bol krst prevažne určený pre dospelých, ale postupne sa začali krstiť aj deti.

Príprava na krst

  1. Rodičia si vyberú krstných rodičov a nahlásia krst na farskom úrade.
  2. Pred krstom absolvujú krstnú katechézu, kde sa dozvedia o zmysle krstu a jeho priebehu.
  3. Následne sa s kňazom dohodne termín krstu.
  4. Zaobstará sa tenká dlhá sviečka a rúcho (košieľka na krst) s menom dieťaťa a dátumom narodenia a krstu.
  5. Na faru je potrebné doniesť aj doklady, ako sú občiansky preukaz rodičov a rodný list dieťaťa.

Priebeh krstín

  1. Kňaz (3x) pokropí dieťa svätenou vodou, alebo ho ponorí do vody.
  2. Oficiálne pokrstí dieťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.
  3. Následne pomazáva dieťa svätou kizmou (olejom) na znamenie posvätenia a ochrany.
  4. K pokrstenému sa prikladá biele rúcho (košieľka na krst), ktoré vyjadruje, že pokrstený si obliekol Krista. Napokon sa zažne svieca, čo znamená, že Kristus pokrsteného osvietil.

Pamätajte, že každá cirkev môže mať mierne odlišné postupy, ale tieto body sú základné kroky pri krstení dieťaťa na Slovensku.